El claustre també necessita un bon tancament de curs

Què n’hem après els equips docents d’aquesta experiència? Tres propostes de tancament de curs amb el claustre.

A finals de juny, quan ja s’hagin acabat les activitats lectives (les virtuals i les presencials) i els nens i nenes ja estiguin de vacances, els docents tindrem temps, ara sí, per reflexionar sobre el que ha passat aquests darrers mesos a la nostra escola.

Aquest moment de parar i pensar és imprescindible per aprendre de l’experiència, de manera individual i col·lectiva. És, en definitiva, una activitat d’autoavaluació docent. I és que no hem d’oblidar que els docents també som aprenents i, per tant, necessitem espais de reflexió pedagògica amb els nostres companys i companyes, per analitzar què hem fet, com ha anat i extreure’n conclusions que ens permetin estar més preparats per actuar en possibles noves situacions de no presencialitat o semi-presencialitat el curs vinent.

Per això, alguns centres ja s’han posat a organitzar aquestes jornades de reflexió pedagògica que algunes escoles i instituts anomenen “escola d’estiu”: un espai per a la formació interna i l’autoavaluació, que aquest curs és més important que mai. 

“Es tracta de passar de l’actuació d’emergència que hem dut a terme fins ara a l’actuació educativa centrada en la prevenció i en la reconstrucció”

“Es tracta de passar de l’actuació d’emergència que hem dut a terme fins ara a l’actuació educativa centrada en la prevenció i en la reconstrucció”, diu la Isabel, cap d’estudis de l’Escola Congrés-Indians de Barcelona: “Volem partir de com ens hem sentit durant aquest temps, quines coses podem millorar i quines hem descobert que poden ser recursos potencials que ens poden ajudar a enfortir el nostre equip i el nostre projecte”.

Per això, l’escola organitza una formació interna, adreçada a tot el claustre, centrada en tres aspectes:

  1. Tenir cura de les emocions dels infants, ajudar-los a identificar com s’han sentit durant aquests mesos i a desenvolupar la seva resiliència. 
  2. La immersió digital de l’escola, en el seu cas, s’ha hagut de fer de manera accelerada durant el confinament. Cal, doncs, dedicar un temps de qualitat a la formació interna en recursos i entorns digitals.
  3. La reflexió sobre les funcions socials de l’educació en una crisi com la que estem vivint. Es tracta de generar espais que, amb una mirada llarga, acompanyin l’equip docent per donar sentit a l’experiència viscuda i per reflexionar sobre el paper de l’escola en aquest moment històric.

Les mestres de l’escola Congrés-Indians comptaran amb persones expertes en els tres temes que volen abordar, com ja han fet en les escoles d’estiu d’anys anteriors. Enguany, però, han hagut de canviar el format, i han decidit fer les sessions amb experts/es per videoconferència la darrera setmana de juny i els primers dies de juliol, que complementaran amb grups de treball de mestres que es reuniran, també virtualment, al llarg del juliol per abordar qüestions més concretes i anar construint els fonaments que els permetin establir les bases educatives per a l’inici de curs. 

“Volem reconèixer l’esforç sobrehumà que ha fet el claustre aquests mesos”

L’equip directiu de l’Escola Edumar de Castelldefels és molt conscient del sobreesforç del claustre al llarg d’aquests mesos i per això creu necessari fer un bon tancament amb els docents per reconèixer la seva tasca i cuidar la part emocional de l’equip.

Per preparar aquest tancament, han elaborat un qüestionari per als docents que vol capturar les seves opinions sobre la tasca educativa de l’escola al llarg d’aquests mesos (quin tipus de propostes s’han enviat a l’alumnat, com s’han acompanyat els infants i les famílies, etc.) així com qüestions relatives a la part emocional de les mestres (com s’han sentit durant el confiament, com han viscut el rol de mestre en aquestes circumstàncies, els seus neguits, pors, etc.). Les respostes a aquest qüestionari serviran per generar un espai de reflexió amb el conjunt del claustre que es durà a terme a finals de juny i permetrà extreure conclusions sobre què ha funcionat bé al llarg d’aquests mesos, què cal millorar, i fer un bon tancament i reconeixement per la feina feta aquests mesos.

L’acompanyament emocional de l’alumnat també és, per aquesta escola, una prioritat de cara al curs vinent. En el seu cas però, en comptes d’incloure aquest aspecte en les sessions de tancament de curs, han optat per una formació sobre acompanyament emocional que s’extendrà al llarg de tot el curs vinent i comptarà amb l’assessorament d’una persona experta. 

“Tenim una oportunitat d’or que ens obliga a ser ràpids i creatius, i la volem aprofitar”

L’Àlex Salleras, director de l’Institut Pla Marcell de Cardedeu, veu el got mig ple: “el confinament ha precipitat molts canvis a l’institut, i hi ha coses que han funcionat molt bé” diu, referint-se a diversos projectes globalitzats que s’han fet durant aquests mesos en col·laboració amb entitats externes, com l’acompanyament telefònic a avis i àvies que viuen sols, en col·laboració amb Serveis Socials, o la impressió 3D de suports per a pantalles de protecció, que s’han distribuït pel municipi en col·laboració amb la Xarxa de Suport.

L’educació a distància ha posat de manifest més que mai la necessitat d’obrir l’escola a l’entorn, de potenciar l’autonomia de l’alumnat, i la seva capacitat d’autoavaluació i autoregulació de l’aprenentatge.

D’aquesta experiència se’n poden extreure molts aprenentatges per al curs vinent, i això és el que ja han començat a fer en sessions de treball amb el claustre, en les quals es reflexiona conjuntament sobre diferents temes pedagògics i organitzatius, com per exemple:

  • Com potenciar els projectes globalitzats que donin resposta a necessitats reals de l’entorn proper? Quins nous socis poden implicar-se en aquests projectes? Com obrir encara més l’institut als espais exteriors (hort, pati, espais naturals propers, etc.)?
  • Com s’ha de reorganitzar el professorat per atendre els grups reduïts? Com s’ha de preparar el professorat per acompanyar l’alumnat en la gestió emocional de l’experiència viscuda aquests mesos? Com s’ha de repensar l’acompanyament tutorial i l’acollida de l’alumnat al setembre?
  • Com cal plantejar un possible segon confinament a partir dels aprenentatges fets?

Aquesta reflexió sobre com ha funcionat el curs, què en podem aprendre i què cal millorar el curs vinent és un exercici que no és nou per al claustre de l’institut pla Marcell, que cada any acaba el curs amb aquesta pràctica reflexiva. “Aquest any hi ha un entusiasme creixent per resoldre el curs vinent”, diu l’Àlex, “tenim una oportunitat d’or que ens obliga a ser ràpids i creatius, i la volem aprofitar”.

Igual que l’institut Pla Marcell, l’Escola Edumar i l’Escola Congrés-Indians, tots els centres, amb els seus encerts i errors, poden aprendre moltes coses d’aquest temps de confinament i desconfinament, i l’únic fracàs seria perdre l’oportunitat de reflexionar sobre l’experiència viscuda. Aprofitem, doncs, aquesta experiència que ens ha tocat viure per repensar el futur de les nostres escoles.

Notícies

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una experiència transparent i còmoda a l'hora de navegar per la nostra web. Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització. Pots canviar la configuració i obtenir més informació. Llegir més.

Acceptar