Suport educatiu perquè ningú no quedi enrere

Com implementar un sistema de reforç educatiu, gratuït i efectiu, per a l’alumnat més desafavorit?

El curs vinent serà necessari activar programes i recursos de suport educatiu per acompanyar l’alumnat més perjudicat per la crisi del Covid-19, especialment d’aquells infants i joves que es troben en situacions de major vulnerabilitat social i educativa. La bretxa educativa d’aquest alumnat s’haurà eixamplat i se’ls han d’oferir de manera urgent reforços addicionals perquè ningú no quedi enrere.

Disposar de molts i bons recursos de suport educatiu en un municipi no garanteix necessàriament que aquests arriben a qui ho necessita. Per ser efectiu, el suport educatiu ha d’anar més enllà d’un conjunt d’iniciatives disperses, i configurar un sistema de cooperació en xarxa, amb recursos i valors compartits i amb més potencial d’impacte.

A nivell municipal, caldria que els diversos recursos de suport i reforç educatiu actuïn de manera coordinada per assegurar les oportunitats d’èxit educatiu per a tothom, i amb l’objectiu conjunt d’arribar sobretot a tots els infants i joves amb majors dificultats educatives. Addicionalment, els centres educatius també haurien de garantir opcions d’estudi assistit dins de la jornada escolar per tal d’ acompanyar els infants i joves en la realització de les tasques escolars, per tal de no accentuar encara més les desigualtats ja existents.  

  • Com poden els municipis liderar un treball coordinat entre les escoles, els recursos educatius de l'entorn i les entitats d'acció social per enfortir una xarxa local de suport i reforç educatiu per a tot l'alumnat? 
  • Quina implicació i compromís es necessita dels centres educatius i dels docents en el suport educatiu? 
  • Com s’han de coordinar els tutors amb els professionals o docents de suport? 
  • Quin abordatge fem dels deures escolars des del suport educatiu? 
  • Quines metodologies didàctiques i quina combinació d’activitats és més eficaç? 
  • Quina implicació de les famílies hem de potenciar des del suport educatiu?  
  • Com fer una oferta atractiva per l’alumnat en risc d’abandonament del sistema educatiu? 
  • Quines formes de suport educatiu i per a qui han de ser gratuïtes? 

Blog

Llegeix els articles relacionats

Reptes

Reptes relacionats

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una experiència transparent i còmoda a l'hora de navegar per la nostra web. Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització. Pots canviar la configuració i obtenir més informació. Llegir més.

Acceptar