Kit per un Estiu Enriquit

Notícies

UN ESTIU ENRIQUIT PER A TOTHOM ÉS POSSIBLE!

La crisi del coronavirus ha significat un enorme daltabaix en totes les esferes personals i socials de tots els municipis de Catalunya. L’evidència científica apunta a que l’alumnat vulnerable té una pèrdua d’aprenentatges durant l’estiu equivalent a 2 o 3 mesos d’escolarització, i aquesta reculada durant l’actual crisi educativa per la COVID-19 es pot arribar a doblar, arribant a implicar una pèrdua equivalent a 4 o 6 mesos d’escolarització.

Garantir un estiu enriquit d’oportunitats educatives per a l’alumnat vulnerable també és a les teves mans. Tu pots contribuir a que el teu poble o ciutat aquest estiu sigui un municipi enriquit!

Amb aquest kit et proposem algunes accions i aportem eines perquè tu també puguis passar a l’acció al teu municipi:

 • Les 7 mesures municipals per un estiu enriquit
 • Informa’t de la situació al teu poble o ciutat
 • Què pots fer tu al teu municipi?
 • Impulsa un manifest entre ajuntaments i entitats
 • Coneix per què és important un estiu enriquit
 • Explora les propostes i recursos per a dissenyar casals d’estiu enriquits
 • Descobreix orientacions i estratègies per a garantir un plus d’enriquiment dels programes d’estiu


1. 7 mesures municipals per un estiu enriquit

A llarg d’aquests mesos de tancament de les escoles s’han generat desigualtats educatives entre l’alumnat provocades per un accés desigual als aprenentatges. Els ajuntaments han de liderar i invertir en programes educatius d’estiu per combatre aquesta bretxa de manera decisiva.

Proposem 7 mesures concretes que es poden activar amb rapidesa i que ja funcionen en alguns municipis:

 • 500 € per infant vulnerable per a programes educatius d’entre 2 i 5 setmanes:

Segons la recerca, la durada mínima que han de tenir els programes d’estiu per enfortir realment els aprenentatges dels infants i adolescents és de 80 h. D’acord amb els preus estàndards el cost és de 500 € per infant.

 • Ajustar la cobertura de places al nombre d’infants i joves vulnerables:

Les beques menjador o les beques per material escolar a secundària són un indicador pragmàtic que detecta amb claredat els infants més vulnerables. Els ajuntaments tenen aquestes dades disponibles per a poder fer el càlcul de places a cobrir.

 • Més beques per arribar al 60% de l’alumnat vulnerable:

Tenint en compte que el percentatge d’alumnat vulnerable que participa d’activitats d’estiu se situa al voltant del 30% (molt per sota de la mitjana del 42%), i que aquest col·lectiu necessita especialment aquest tipus de recurs, es demana als ajuntaments que garanteixin una cobertura efectiva mínima del 60% de l’alumnat vulnerable (el doble de la participació detectada en cursos anteriors).

 • Allargar el termini d’inscripció i agilitzar el procediment de beques:

Per facilitar encara més la participació a les activitats d’enriquiment educatiu a l’estiu a les famílies en situació de vulnerabilitat, cal que els ajuntaments agilitzin i redueixin la burocràcia i els tràmits de sol·licitud de beques o de places d’estiu municipals- Per exemple amb mecanismes com atorgar-les automàticament en base a la beca menjador o a través de la prescripció de serveis socials.

 • Reservar un mínim del 30% de places per a infants i joves vulnerables:

Cal que els ajuntaments estableixin els mecanismes necessaris per a que la programació d’activitats d’estiu enriquit municipal tinguin infants i joves diversos entre els seus participants evitant la segregació en les activitats de lleure. Com per exemple arribant a acords entre l’ajuntament i les entitats d’acció social per a la reserva de places.

 • Garantir enriquiment educatiu en les activitats municipals

Les programacions han de contemplar activitats educatives amb un triple vector: competències bàsiques, competències socioemocionals i activitats esportives i de lleure. L’ajuntament ha de garantir que hi hagi una programació continuada i coherent, així com que s’estableixi un vincle amb les famílies o que l’experiència estigui connectada amb l’entorn comunitari i amb els interessos de cada infant i jove.

 • Programar activitats també a l’agost i la primera setmana de setembre.

Durant el mes d’agost i setembre els ajuntaments en col·laboració amb les biblioteques, museus, centres culturals i cívics, entitats de base comunitària, etc. Poden organitzar activitats amb contingut educatiu gratuïtes per tal de donar cobertura a totes les setmanes d’estiu que no hi ha escola ni programes d’estiu enriquits.

Vols saber-ne més? Descarrega la publicació completa i comparteix-la!


2. Informa’t de quants infants del teu municipi necessiten més que mai un estiu enriquit i quant costaria

  Els alumnes amb desavantatge educatiu participen menys en activitats d’estiu, i això es podria agreujar per la crisi de la Covid-19. Aquest estiu els municipis han de garantir que 300.000 infants en risc de pobresa tinguin accés a oportunitats educatives.

  Hi ha indicadors disponibles per a poder fer els escenaris de cobertura com són les beques menjador o l’alumnat detectat com a vulnerable entre primer de primària i quart d’ESO. En funció d’aquests hem fet la quantificació d’escenaris de garantia d’estiu enriquit per als municipis de més de 10.000 habitants. Hem tingut en compte que el cost que cal invertir per garantir que un infant té 80 hores de programes d’estiu és de 500 € i que cal arribar al 60% de la població diana.

  Busca el teu municipi al llistat i passem a l’acció per garantir un estiu enriquit per a tothom:


  3. Col·labora amb el teu ajuntament per fer possible un estiu enriquit

   Garantir l’accés a oportunitats educatives a tots els nens i nenes és un dret que cal garantir corresponsablement entre tota la ciutadania, els governs, les entitats i institucions socials i les famílies.

   I és que la bretxa en els aprenentatges dels infants després d’aquesta crisi educativa per la COVID-19 por arribar a implicar una pèrdua equivalent a 4 o 6 mesos d’escolarització i eixamplar encara més les desigualtats educatives.

   Tu pots fer-hi molt. Potser coneixes a famílies de l’escola que ho necessiten, treballes en una entitat que organitzeu casals d’estiu, ets d’un club esportiu que acolliu molts nens i nenes del municipi, o un educador social d’un equipament del territori.

   Des del teu coneixement del territori, la teva expertesa i iniciativa pots fer coses com:

   • Parla'n a les xarxes! I recorda d’utilitzar el hashtag #EstiuEnriquit i d’etiquetar els teus responsables municipals i altres entitats i associacions del teu poble o ciutat per arribar a més gent.

   Volem un estiu enriquit per a tothom! A #NomMunicipi hi ha (nº d’infants vulnerables) que ho necessiten. Fem-ho possible! #EstiuEnriquit

   Saps que #NomMunicipi hauria d’invertir (Import) perquè cap infant es quedi sense activitats d’estiu enriquides? #EstiuEnriquit 

   • Estigues informat i contacta els polítics municipals! Consulta la taula que hem fet sobre el que ha d’invertir el teu municipi i escriu un correu electrònic als responsables municipals o menciona'ls a les xarxes socials. Fes-los saber que et preocupa la situació i pots enviar-los la publicació 'Els ajuntaments, la clau de l’estiu enriquit'.
   • Parla’n i comparteix la informació del municipi: a la reunió de l’AFA, de l’esplai, de l’associació de veïns i veïnes, les xarxes de barri o fins i tot a la comissió de festes.
   • Si treballes en un equipament socio-cultural o esportiu de la ciutat pensa quines propostes d’activitat enriquides pots oferir.
   • Si ets educador de lleure demana formació i acompanyament per a poder fer una intervenció educativa el màxim d’enriquida possible.
   • Si ets responsable o educador d’un casal d’estiu fes una programació d’activitats amb clara intencionalitat educativa.
   • Si ets periodista local, pots buscar com està el teu municipi i preguntar al govern municipal quines mesures i accions estan impulsant per garantir un estiu enriquit.
   • Coneix com funciona el tràmit de beca al teu municipi i si coneixes a alguna família que ho necessiti orienta-la o acompanya-la.


   4. Impulsa un manifest entre ajuntaments i entitats per avançar cap a un estiu enriquit

    Per tal de posar de relleu la necessitat de que aquest estiu sigui un estiu enriquit per a tothom i especialment per als infants en situació de vulnerabilitat cal reivindicar-ho i fer-ne difusió. Per això et proposem que impulseu un manifest entre entitats i ajuntament per avançar cap a un estiu enriquit.

    Aquest manifest ha de visualitzar la situació, però sobretot ha d’esdevenir un acord compartit i un horitzó comú que permeti a entitats i municipi avançar de forma conjunta i decidida. El document ha de servir per acordar aquells elements clau imprescindibles que cada agent des del seu àmbit haurà de garantir.

    • Podeu inspirar-vos en la crida que hem impulsat des d’Obrim l’Educació
    • Podeu promoure un escrit des de la vostra entitat a la que s'hi adhereixi la resta.
    • Podeu crear una taula de treball transversal d’entitats i ajuntament per consensuar els continguts. D’aquesta manera ja estareu coordinant un projecte comú i compartit.
    • Un cop elaborat el text i signat, feu-ne difusió per a que creixin les adhesions i perquè la ciutadania el conegui.
    • Feu-lo arribar a totes les institucions i entitats del municipi que treballin per un estiu enriquit.
    • Difongueu-lo en els mitjans de comunicació locals.

    Ara és el moment de fer possible un estiu enriquit!


    5. Per què és important un estiu enriquit?

    Un estiu enriquit és un estiu en el que, a nivell municipal, hi hagi més oportunitats educatives i més beques que mai, perquè més infants i adolescents hi accedeixin, i especialment els més vulnerables.

    Perquè és necessari un estiu enriquit?

    Perquè a Catalunya hi ha més de 300.000 infants i adolescents es troben en risc de pobresa relativa.

    Aquests joves al mes de setembre portaran més de 6 mesos sense escola, que pot provocar importants pèrdues d’aprenentatges i desconnexió en els processos d’aprenentatge. L’evidència científica apunta que l’alumnat vulnerable té una pèrdua d’aprenentatges durant l’estiu equivalent a 2 o 3 mesos d’escolarització i amb la situació actual pot implicar fins a 4 o 6 mesos.

    Vols saber-ne més? Mira el vídeo 'Per què un estiu enriquit?'

    Què hi ha en joc?

    El futur educatiu de tota una generació: Aquesta pèrdua d’aprenentatges provocarà fortes desigualtats entre els alumnes, que serà molt difícil d’abordar des del sistema educatiu, i que pot acabar marcant el futur educatiu de tota una generació (augment de l’abandonament escolar, escalada de problemes conductuals, increment de l’atur i pitjors indicadors de salut).

    Sinó fem res, els infants més vulnerables pràcticament no participaran a les activitats d’estiu: Els infants i adolescents més vulnerables participen menys a les activitats d’estiu. Els que més necessiten aquestes activitats durant aquesta crisi pràcticament no hi participaran si no hi fem res.

    El lideratge ha de ser municipal: Tant la Generalitat de Catalunya com els ajuntaments tenen competències en aquest àmbit. És cert que la Generalitat té un plus de responsabilitat segons la Llei d’Educació de Catalunya, però els ajuntaments, l’administració més propera a la realitat municipal, han de liderar i invertir en programes educatius d’estiu.

    Descarrega la publicació 'Els ajuntaments, la clau de l’estiu enriquit' per saber-ne més!


    6. Com dissenyar casals d’estiu enriquits?

     Tal com indica la recerca, per tal que els programes d’estiu tinguin un impacte positiu en els aprenentatges dels seus participants cal que reuneixin diferents requisits com la combinació d’activitats de suport i enriquiment educatiu i de lleure. Per això, identifiquem 3 grans criteris educatius i 7 dimensions clau per a dissenyar activitats d’estiu enriquides:

     Criteris educatius i activitats per a un estiu enriquit:

     • Aprenentatge competencial en l’àmbit cognitiu, emocional i física
     • Personalització de l’aprenentatge
     • Vinculació amb l’entorn

     Llegeix el document complet.

     Marc d’orientacions per a un estiu enriquit. aspectes clau per al disseny i organització de les activitats d’estiu:

     • Les competències cognitives i acadèmiques
     • Vincles i reforç emocional
     • Actiu i Saludable
     • Personalització
     • Vincle amb les famílies
     • Connexió amb el territori
     • Condicions organitzatives

     Llegeix el document complet.


     7. Vols dissenyar un super estiu enriquit?

      Per passar a l'acció al teu municipi, et recomanem aquests 9 tallers monogràfics on ponents i participants debaten estratègies per garantir que l’oferta educativa d'aquest estiu tingui un plus d’enriquiment:

      Si vols saber-ne més, trobaràs tots els materials i més informació al web d'Obrim l'Educació.

      Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una experiència transparent i còmoda a l'hora de navegar per la nostra web. Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització. Pots canviar la configuració i obtenir més informació. Llegir més.

      Acceptar