Mesures per garantir una avaluació per aprendre i sense repeticions

 • L’evidència empírica ens mostra que, en la gran majoria dels casos, repetir curs no millora el progrés educatiu de l’alumne

La repetició de curs ha de ser sempre una mesura excepcional, únicament justificable en base als resultats d’una avaluació contínua, de progrés i personalitzada. I tot i així, l’evidència empírica ens mostra que, en la gran majoria dels casos, repetir curs no millora el progrés educatiu de l’alumne, quan no el perjudica. En una situació com l’actual, d’impossibilitat de pràctica avaluadora “normalitzada”, no es reuneixen les condicions que podrien arribar a justificar l’aplicació d’aquesta mesura a cap alumne.

Des d’aquest punt de vista, defensem:

 • Promoció automàtica de curs (suprimir la mesura de la repetició) a primària com a secundària (obligatòria i postobligatòria). En el cas del 4t d’ESO, com a norma general, es facilitarà l’obtenció automàtica del títol. En aquells casos en què el conjunt d’inputs de l’avaluació ordinària (1r i 2n trimestre) i “telemàtica” (3r trimestre) així ho aconsellin, es podrà valorar la superació d’una prova extraordinària de mínims a inicis de setembre per a l’obtenció del títol.

Aquesta proposta hauria d’anar acompanyada de tot un conjunt de mesures:

 • Per part d’equips docents i tutors, integrar tots els inputs d’avaluació recollits durant els dos trimestres i vincular-los a accions de seguiment i avaluació competencial i formadora telemàtica (tercer trimestre). Tot aquest recull avaluatiu ha de permetre disposar del màxim coneixement sobre la situació personal i progrés educatiu de l’alumne i d’aquesta manera:

 • Orientar millor el tipus d’atenció i seguiment educatiu que requerirà l’alumne a l’inici del curs 2020-2021.

 • Oferir a l’alumne i a la seva família un feedback globalitzat sobre el seu progrés, acompanyada de plans o dossiers autènticament personalitzats per a l’estiu, que incloguin orientacions, activitats i jocs educatius amens i significatius.

 • Elaboració per part del Departament, amb la col·laboració d’experts, d’un catàleg d’eines telemàtiques d’avaluació per competències, amb guies i recursos per al feedback formatiu, l’autoavaluació o la coavaluació.

 • Mesures curriculars, d’avaluació inicial i d’atenció a la diversitat el curs 2020-2021 (detallades més avall), principalment:

 • Potenciar i estendre l’avaluació inicial que bona part dels centres fan dels seus alumnes durant les primeres setmanes de curs, redefinint el seu model.

 • Dur a terme una ràpida revisió i adaptació dels continguts d’aprenentatge de tots els nivells (primària i secundària)

 • Incrementar i ajustar els dispositius i mesures “addicionals” (SEP, PIM, reforç escolar, aules d’acollida i suport lingüístics, tutors especialitzats...) i “intensives” (SIEI, SIAL, UECs...) en el marc del Decret d’escola inclusiva .

 • Reforçar els sistemes de tutorització i orientació dins del centre i en col·laboració amb l’entorn, principalment en els centres més desafavorits.


Obrim L’Educació: Per un país de noves oportunitats

Aquestes mesures formen part de l'informe Obrim l’educació. Mesures de xoc i reformes prioritàries davant la crisi de la COVID-19

A la primera part de l'informe apuntem 30 mesures de xoc organitzades d’acord amb tres moments i objectius d’aplicació: a) finalització del curs 2019-2020; b) període d’estiu; i c) inici i seguiment del curs 2020-2021.

I, en una segona part, plantegem un conjunt de reptes i àmbits de reforma que considerem primordial abordar en paral·lel a les mesures de xoc més immediates.

Vols saber-ne més i conèixer totes les mesures i propostes de reforma? Et recomanem consultar la presentació de l'informe, el resum executiul’informe complet

Notícies

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una experiència transparent i còmoda a l'hora de navegar per la nostra web. Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització. Pots canviar la configuració i obtenir més informació. Llegir més.

Acceptar