Quines 4 dimensions ha de desplegar un ajuntament per lluitar contra l’abandonament escolar?

Les quatre dimensions en què els ens locals poden abordar el treball d’acompanyament a les transicions educatives i de prevenció de l’abandonament escolar prematur són:

  • Dimensió 1. Detectar el risc d'abandonament escolar prematur de les persones joves que no graduen l’ESO ni assoleixen cap titulació de secundària post-obligatòria, així com de les que mostren comportaments de risc: addiccions, absentismes, aïllaments, repeticions, sancions, desmotivació, etc.
  • Dimensió 2. Derivar aquest alumnat a recursos específics i adequats, locals o comarcals, per garantir la seva continuïtat educativa i l’assoliment de competències per la vida i per millorar la seva ocupabilitat i oportunitats vitals.
  • Dimensió 3. Articular una xarxa de serveis i professionals que doni respostes reals i específiques a les persones joves en transició educativa i a les que es queden fora del sistema educatiu, amb un enfocament socioeducatiu, equitatiu i inclusiu.
  • Dimensió 4. Compromís polític, valent i estratègic per vetllar per la sostenibilitat dels serveis i recursos (locals, comarcals o mancomunats) que s’ajustin al màxim possible a les necessitats i perfils de joves amb risc d’abandonament.

En el marc d’orientacions Què poden fer els ajuntaments per reduir l’abandonament escolar prematur? podeu veure quines actuacions específiques es poden realitzar en el marc local, amb quins agents i/o serveis cal establir complicitats, en quins aspectes i detalls cal posar el focus i quins continguts cal treballar i aprofundir.

També podeu consultar i descarregar el Marc d'orientacions per prevenir l'abandonament escolar prematur des dels centres educatius dirigit als centres de secundària que vulguin millorar les seves actuacions per reduir l’abandonament escolar prematur. El marc d'orientacions s’estructura en cinc dimensions d’intervenció que ordenen el treball d’acompanyament a les transicions educatives i de prevenció de l’abandonament escolar prematur, especialment rellevant durant la crisi de la COVID-19.

Notícies

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una experiència transparent i còmoda a l'hora de navegar per la nostra web. Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització. Pots canviar la configuració i obtenir més informació. Llegir més.

Acceptar