Mesures d’acció per a alumnes de famílies i entorns més vulnerables

  • Serà necessari donar una resposta immediata a les necessitats de suport intensiu d’aquests col·lectius

Perquè sabem que el llarg període de desconnexió escolar haurà tingut conseqüències especialment negatives en el procés d’aprenentatge dels alumnes procedents de famílies i entorns més vulnerables, serà necessari donar una resposta immediata a les necessitats de suport intensiu d’aquests col·lectius.

En aquest terreny, proposem:

1. Dissenyar per al curs 2020-2021 un autèntic pla de recursos suplementari per a les escoles de màxima complexitat, que contempli:

  • Un increment significatiu de les dotacions de personal docent, que garanteixi la possibilitat de treball en grups flexibles i reduïts.

  • Un increment significatiu de personal no docent (tècnics d’integració social, educadors socials, psicòlegs, mediadors...), que permeti un treball d’acollida i seguiment d’aquells alumnes i famílies que requereixen d’un suport social i emocional més intensiu.

  • Adequació de la dotació de recursos digitals al centre i disponibilitat de dispositius mòbils garantida per a tots els alumnes.

  • Garantir tots els suports del Decret d’escola inclusiva que el centre, fent ús de la seva autonomia i en relació amb les entitats de l’entorn, consideri necessaris: suports “addicionals” (SEP, PIM, reforç escolar, aules d’acollida i suport lingüístics, tutors especialitzats...) i “intensius” (SIEI, SIAL, UECs...).

El Departament d’Educació hauria de dissenyar les línies mestre i els recursos bàsics d’aquests plans d’urgència (dotació de personal, suports d’escola inclusiva, recursos digitals), que haurien de concretar-se d’acord amb les necessitats dels centres. El finançament dels plans aniria principalment a càrrec del Departament, amb contribució dels ens locals en forma de dotació de personal no docent.

2. Intensificar les accions suplementàries per a l’alumnat desafavorit en el conjunt d’escoles, en el marc de les mesures addicionals i intensives del Decret d’escola inclusiva.

3. Establir acords entre els centres educatius, els ajuntaments i les entitats de l’entorn que facin realitat la implementació de plans de personalització educativa en barris i per a alumnes desafavorits.

Es tracta d’articular circuits educatius de qualitat que connectin els aprenentatges dins i fora de l’escola i garantir que aquests arriben a l’alumnat que més ho necessita. Els Plans Educatius d’Entorn poden aportar models d’interès en aquest sentit.

El finançament d’aquests plans aniria principalment a càrrec dels ens locals.


Obrim L’Educació: Per un país de noves oportunitats

Aquestes mesures formen part de l'informe Obrim l’educació. Mesures de xoc i reformes prioritàries davant la crisi de la COVID-19

A la primera part de l'informe apuntem 30 mesures de xoc organitzades d’acord amb tres moments i objectius d’aplicació: a) finalització del curs 2019-2020; b) període d’estiu; i c) inici i seguiment del curs 2020-2021.

I, en una segona part, plantegem un conjunt de reptes i àmbits de reforma que considerem primordial abordar en paral·lel a les mesures de xoc més immediates.

Vols saber-ne més i conèixer totes les mesures i propostes de reforma? Et recomanem consultar la presentació de l'informe, el resum executiul’informe complet

Notícies

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una experiència transparent i còmoda a l'hora de navegar per la nostra web. Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització. Pots canviar la configuració i obtenir més informació. Llegir més.

Acceptar